Digitala verktyg för att skapa och dela rim och ramsor, sagor och sånger på finska i förskolan

Projektet ”Digitalisera och revitalisera det finska språket i förskolan” som pågått under en längre tid avrundades med en workshop i februari. Workshopens fokus låg på hur man kan samarbeta förskolorna emellan och dela med sig av rim, ramsor, sagor och sånger med hjälp av IT. Digitala verktyg som togs upp var YouTube, Skype, QR-koder, Croak.it!, Pixntell och iMovie. Pedagogerna fick tillfälle att både pröva på och diskutera hur man kan använda sig av dessa tillsammans med barnen.

Ett exempel som nämndes under workshopen var Skypeprojektet på Ögärdets förskola i Kungsbacka. I filmen nedan berättar Anna Stigsdotter med deras samarbete med en annan förskola med hjälp av Skype. Några fördelar som Anna berättar om är:

  • barnen blir bekväma med digitala verktyg
  • man behöver inte alltid träffas ”in real-life”
  • man samspelar, lär och inspirerar varandra
  • man får nya ”digitala kompisar”

)

Här kommer ännu en länk till som handlar om Skype på Strannegårdens förskola (Nacka kommun)  om du är nyfiken på mer:

http://blogg.nacka.se/skolor/pedagogiskafotspar/2012/11/09/sagoprojekt-via-skype/

Nedan hittar du Keynotepresentationen samt några andra tips som togs upp under workshopen:

Keynotepresentationen från workshopen:

Andra tips:
Webbresurser
YouTube:
  • Kaapo – animerad film på finska, exempelavsnitt: