Förskolan

Minnesanteckningar från nätverksmöten förskolan

Anteckningar från NITiS förskola 140213

Här hittar du Huddinge kommuns e-strategi som utgår från kommunens gemensamma e-strategi, Mål och Budget och förvaltningens IT-plan för samarbete med central IT-sektion: e-strategi utbildningen 2013-2016_fpr_1