Skolavtal+ IntoWords, CD-ORD m.m.

Elevdata heter numera MV Nordic:

mvnordic

 

 

Genom MV Nordic har vi ett brett utbud av digitala läromedel i och med Skolavtal+ som vi har tecknat med dem.  Med Skolavtal+ får alla elever läs- och skrivhjälp och en rad andra verktyg.  Två av de mer kraftfulla läs- och skrivverktygen är CD-ORD 9 och IntoWords.

cdord
CD-ORD 9
för PC,  är en talsyntes som innehåller rösten ”Kristian”,  och som enda talsyntes läser även matematiska tecken och symboler. Den innehåller givetvis stavningskontroll, ordbok, den ”bästa svenska ordprediktionen” och OCR-programmet SkanRead. Om du vill ha tillgång till CD-ORD 9, kontakta din skolas tekniker!

intowordsIntoWords är det digitala verktyget för både PC, iPad, iPhone och MAC, och webben: IntoWords webb. Ett mycket intuitivt läs- och skrivverktyg för alla åldrar. Det finns kontextbestämd hjälp och ord-förslag – med uppläsning och du får alla texter upplästa med lässtrategier, som bokstavsljud, ord eller mening. Alla digitala texter kan läsas upp och du du kan enkelt ta ett foto på texten med en inbyggd skanner och få den uppläst. För att få tillgång till IntoWords måste du först få ett användarkonto.  Kontakta IT-pedagogerna Sylvia eller Michaela om du vill registrera dig!

Några andra program som ingår i Skolavtal+ är:

matematikmaneby

   I undervisningen 

   Matematik i Måneby+ är ett matematikspel som går ut på att bygga upp staden Måneby på guloppernas planet. Här kan eleverna på ett tryggt sätt spela och lösa de matematiska uppgifterna        som behövs för att staden ska kunna byggas upp. LÄS MER HÄR

 

matematikhusetwebb

   10.557 uppgifter i 388 böcker fördelat på ca 60 ämnesområden

   Matematikhuset är ett perfekt ställe att träna matematiska färdigheter på, inte minst eftersom eleverna blir mer motiverade då de får använda en dator eller iPad.
Dessutom underlättas planeringen för dig som lärare. I programmet kan man individualisera arbetet, så att varje elev arbetar med uppgifter på sin nivå. Programmet sköter rättningen, vilket      ger eleverna en direkt respons på arbetet, samtidigt som det ger läraren mer tid till andra arbetsuppgifter. LÄS MER HÄR

tiofingrar

10Fingrar lär eleverna att använda alla sina tio fingrar, när de skriver.  När fingrarna behärskar tangentbordet, kan eleven koncentrera sina tankar på innehållet.

Du kan använda 10Fingrar i svenskundervisningen t.ex för:

-att träna bokstäver, bokstavsljud och bokstavskombinationer
-bokstäver, ord och meningar läses upp, så att eleverna hela tiden får kopplat ljud till tecken och för att lära sig använda  tangentbordet. LÄS MER HÄR

 

Klicka här för en komplett lista på vad som ingår i Skolavtal+

Missa inte heller ELEVAVTALET som ingår, vilket innebär att eleverna har tillgång till några av programmen även hemifrån!

För frågor, kontakta IT-pedagogerna Sylvia Svenungsson eller Michaela Sti