Arbeta med Källkritik

Här samlar vi tips på webbresurser med mera för arbete med Källkritik!

skolaNE

 

 

NE.se:s temapaket Källkritik – utarbetat för åk 4 upp till gymnasiet, enligt Lgr 11 och Gy2011

Kort om temapaketet:

Ett temapaket innehåller ett antal övningar och en lärarhandledning. Det kan också innehålla animationer, reportage med mera och produceras av oss på NE i samarbete med erfarna lärare. Allt material i ett visst temapaket är framtaget för att inspirera till kul och givande inlärning. Vi ställer samma höga krav på korrekthet vad gäller fakta och språk i temapaket som för t.ex. encyklopedin.

http://www.ne.se/temapaket/k%C3%A4llkritik