Inspiration från grundskolans NITIS möte: Ann Jakobsson Hultman

Onsdagen den 9 april hade grundskolans IT-inspiratörer sin tredje träff  i nätverket NITIS. Även denna gång fick vi ta del av inspiration från en av våra otroligt professionella pedagoger här i Huddinge; Ann Hultman Jakobsson som jobbar som IT-pedagog på Edboskolan.

Ann tog bland annat upp hur viktigt det är att låta det digitala vara en naturlig del i undervisningen och att inte segregera den. Eleverna ska vara delaktiga i sin egen process och gå från konsument till producent. Läraren måste koppla elevernas arbete till verkligheten så att det skapas ett värde i det de gör och att det blir meningsfullt. Det kan vara en så enkel sak som att skriva en text som ska ligga på bloggen. Plötsligt är den synlig för många och extra viktigt att den är läsbar.

Tusen tack Ann för att du ville dela med dig av dina tankar och din fina presentation!

Ann H J 2Ann H J


NITIS grundskola

I går hade nätverket för IT-inspiratörer grundskola sitt andra nätverksmöte, vilket var både givande och intressant! Särskilt roligt var det att få ta del avJakob Jennisches och Iréne Pistols presentationer!

Iréne var först ut med presentation av appen Showbie (gratis), ett verktyg där elever kan kommunicera med text, bild eller ljud. Läraren kan nå hela klassen eller Showbieenskilda elever, och kan rätta och ge feedback direkt i elevers texter. Lärare kan läsa och jobba i de elevers arbeten som är knutna till dem, eleverna kan inte läsa varandras arbeten. Går även att använda på datorn.

Funktioner

  • Öppna och spara dokument från tusentals olika appar.
  • Göra anteckningar direkt på befintliga dokument.
  • Dela ut olika dokument till andra iPads.
  • Samlar in och organiserar inkommande dokument

Läs gärna mer om Showbie här!

Jakob valde att visa hur man kan jobba med e-böcker och appen Book Creator (38kr) som har otroligt många användningsmöjligheter. Det är lätt att jobba i appenJakob J där du kan importera eller ta egna bilder, skriva text och spela in. När du är klar kan du antingen spara ner boken i appen iBook eller dela boken med andra genom att lägga den i Dropbox eller skicka den som en Pdf. Du kan även skriva ut den i Pdf, men förlorar då självklart det interaktiva.

Jakob visade även en annan bok som är lite mer avancerad att jobba i, men som blir väldigt proffsig när den är klar: CBB, Creative BookBuilder (28 kr). Med appen har han skapat en bok med allt det han tycker är viktigt att tänka på när man jobbar med e-böcker i skolan.
Länk till boken: https://www.dropbox.com/s/842o3w4nbu3jxm3/Eboken.epub

Tusen tack till båda två för att ni ville dela med er!


Första IT-nätverket!

Äntligen blev det av, vårt första möte med grundskolans och specialpedagogernas IT-inspiratörer! Det har varit många önskemål om just ett nätverk att kunna träffas i för att få inspiration, dela med sig och att diskutera kring pedagogiska IT-frågor.

Det blev många intressanta diskussioner och det märktes att det fanns ett stort behov av att få prata. Även frågor dök upp som vi tar med oss tillbaka till BUF.

Det vi kan konstatera är att det ser väldigt olika ut i kommunen när det gäller tillgång till digitala verktyg och digital kompetens på skolorna. Vår förhoppning är att nätverket kommer att öppna upp för transparens och vara ett forum där vi delger goda exempel och stöttar varandra. Ni som IT-inspiratörer blir kanalen vidare till er skola och kollegor, men också från skolan tillbaka till oss.
Minnesanteckningar ligger nu under sidan NITIS*-Grundskolan (tack Annie).

Vi ser redan fram emot nästa träff; inbjudan kommer!

* Nätverket för IT-inspiratörer