IIS Digitala lektioner

 


Utbildningspaket från NE

 har i dagarna kommit med tre olika webbaserade utbildningspaket som du som lärare kan använda dig av om du har ett personligt konto  i din undervisning. Utbildningspaketen är uppdelade i

  1. Informationssökning och källkritik 
  2. Lag och rätt på internet och
  3. Sociala medier i undervisningen.

Läs mer här!


Digitala verktyg som hävstång i bedömning för lärande (BFL)

För ett tag sedan höll jag i en utbildning som handlade om hur man kan använda sig av teknik som stöd i BFL, bedömning för lärande. Det uppstod mycket intressanta diskussioner under utbildningen, och återigen slog det mig hur viktig reflektions- och diskussionsstid för pedagoger är. Något annat som är viktigt, är att som pedagog se värdet av återkopplingen från eleverna. Att göra något av den feedback man får. Att visa eleverna att man gör något av den. Att göra det är att lyssna. Det i sin tur leder till en mer öppen kommunikation, och eleverna blir delaktiga i lärandeprocessen. Du som pedagog utvecklas. Detsamma gäller självklart också eleverna: Att de gör något med den feedback de själva får, annars är den ju tämligen meningslös. Meningslös är den också om man inte vet målet, och stegen man måste ta på vägen dit. Allt detta och mycket mer handlar BFL om.

Jag kommer att skriva en rad kortare artiklar med tips på hur de olika principerna i BFL kan få stöd av tekniken. Här kommer en sammanfattning av de fem nyckelstrategierna i BFL:

De fem nyckelstrategierna är:

  1. Tydliggöra mål och kriterier för elever
  2. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet
  3. Kontinuerlig återkoppling som för lärandet framåt
  4. Kamratbedömning – aktivera eleverna som lärresurser för varandra
  5. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess (självbedömning)

LÄS MER HÄR OM BFL

DEL 1 – Kamratbedömning (aktivera eleverna som lärresurser för varandra)

Jag börjar med kamratbedömning. I John Hatties forskningsresultat är kamratrespons en mycket betydande faktor, och har du inte sett ”Austins Butterfly”, som verkligen synliggör effekten av feedback och kamratrespons, så rekommenderar jag att du gör det. Se den gärna tillsammans med dina elever och diskutera den med dem!

 

 C3B4ME = ”See Three Before Me”

Just detta kräver nödvändigtvis inga digitala verktyg, men kan göras via Facebook, Twitter, Google+, Instagram eller liknande. Det är ett enkelt sätt att uppmuntra till att lära sig av varandra OCH att aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Alltså, uppmuntra eleverna att fråga tre klasskamrater innan de frågar dig som lärare!

Kamratrespons via röst- och filminspelningar

Här finns det många möjligheter. En app som man kan använda sig av -och som för övrigt är mycket användbar i många andra sammanhag- är Explain Everything. Det är lätt att skapa röstinspelningar till bilder eller dokument. Eleven kan t ex ladda upp en text till appen, och spela in feedback till sin kamrat, göra markeringar/pilar eller skriva kommentarer. Det är också enkelt att spela in en kort film där man ger feedback. Ett sätt att förenkla och tydliggöra arbetet med feedback är att skapa checklistor tillsammans med eleverna utifrån kunskapskraven. Vilka delar ska finnas med? ”Two stars and a wish” är ett annat sätt, där eleverna ska välja ut två saker som är bra och något som kan utvecklas.

explaineverything

Explain Everything (29 kr)

Klicka HÄR för att läsa mer om appen och titta på en instruktionsfilm.

En annan app som man kan använda sig av är SoundCloud-appen som man kan göra ljudinspelningar med. Läs mer HÄR.

336353151Sound Cloud (gratis)

BookCreator

Book Creator (49 kr)

Läs mer om appen HÄR.

I Book Creator kan man också både spela in ljud och dokumentera en lärprocess med bilder och text. Varför inte låta eleverna skapa en egen loggbok där man tar hjälp av kamrater som kan välja att skriva eller spela in feedback?

Man kan också arbeta med delade dokument på olika sätt, där eleverna ger feedback i molnet. Möjligheterna är många!

 


Att använda sociala medier i skolan – en checklista och annan nyttig IT-information från Skolverket

På Skolverket.se finns en hel del matnyttigt för dig som pedagog/skolledare när det gäller t ex sociala medier i skolan, vad personuppgiftslagen säger och annat kring integritet och säkerhet på nätet.

Läs mer om sociala medier i skolan här:

 Information om att använda sociala medier

Länk till checklistan för sociala medier i skolan:

Checklista för sociala medier

checklista_socialamedier

Integritet och säkerhet på nätet, forskning och tips på digitala lärresurser m.m.

På sidan IT i skolan kan du bl a ta del av rapporter, tips på digitala lärresurser och forskning kring området:

Forskning

Sök digitala lärresurser med söktjänsten Spindeln

Säker på nätet

Guider i upphovsrätt


Svenska djur!

På grundskolans nätverksmöte för IT-inspiratörerna gick vi igenom det digitala läromedlet Svenska djur som vi under en period har möjlighet att prova på gratis här i Huddinge. Här följer en presentation för er som inte hade möjlighet att vara med på mötet i går. Om du undrar över något så hör av dig till Sylvia eller Michaela!

Hej alla pedagoger runt om i Huddinge kommun!

Ni har under en period i vinter tillfället att prova två digitala läromedel: svenska-djur.se samt världens-djur.se. Vissa av er känner kanske till dessa läromedel sedan innan och för många av er är det helt nytt.

Kom igång

För att enkelt komma igång att använda svenska-djur.se och världens-djur.se, kan du ringa förlaget för att få en telefonpresentation. På så vis får du snabbt en inblick i materialet och får se alla delar av det. Ni kan även visa demofilmen på en gemensam konferens så att alla lärare får en snabb introduktion till innehållet. Demofilm: http://svenska-djur.se/sv%C3%A5r/teman/V%C3%A4gledning/Demofilmer/.
svenska-djur.se och världens-djur.se

svenska-djur.se och världens-djur.se sparar planeringstid för dig som lärare samtidigt som undervisningen blir roligare för eleverna. Lärare och elever får hela tiden tillgång till ett uppdaterat läromedel som kan användas i hela grundskolan och inom flera ämnen.

Enkelt att använda – både enskilt, vid dator/iPad eller i helklass med interaktiv skrivtavla/projektor. Du som elev eller lärare loggar enkelt in både hemma och i skolan.

Provabonnemanget slutar automatiskt att fungera den 21 mars.

Er skolkod till http://svenska-djur.se samt http://varldens-djur.se är:23522743  OBS! Logga in med koden och skriv in den i rutan för skolkod. Det är bara under provperioden ni behöver logga in manuellt med en kod.

När elever och lärare är inloggade har de tillgång till ett omfattande material t.ex.

– Hundratals djurarter – Text, bilder, näringskedja, ljud- och videoklipp. Välj enkelt mellan de tre svårighetsnivåerna på faktatexterna.

– Teman – Artiklar med fördjupning inom allt från näringskedjor till genetik

– Undervisning – Förslag på aktiviteter, färdiga lektioner och uppgifter till eleverna

– WIKI – Här lägger eleverna in egna texter och kan enkelt använda sig av mediabiblioteket.

– Året runt – Berättar om vad som händer i naturen under olika månader

– Naturtyper – Beskriver naturtyperna och länkar till arter som lever där

– Djurriket – Beskriver djurgrupperna och visar systematiken

– Djurnycklar – Ett enkelt och effektivt verktyg för att artbestämma t.ex. fåglar

– Frågesporter – När du vill testa läsförståelsen efter att ha läst den lätta eller svåra texten.

– Läromedelsspel – Lär dig mer om grodans utveckling i ett pedagogisk spel

Logga in hemma

Både lärare och elever kan logga in hemma för att förbereda lektioner eller göra läxor. För att komma åt svenska-djur.se hemma behöver ni vid ett tillfälle skapa ett personligt konto. Så här gör ni:

http://svenska-djur.se/sv%C3%A5r/teman/V%C3%A4gledning/Demofilmer/Personligt%20konto/