Framtid…

Sitter här och funderar på framtiden, vilket egentligen är lite förkastligt. Ingen kan med säkerhet säga hur det blir eller är om några år. Likväl är det kittlande att leka med olika scenarier och tankar om hur det skulle kunna bli 🙂 En sak är ju helt säkert och det är att allt utvecklas och förändras i rasande fart… Det viktiga kanske är att fokusera på ”här och nu”…?

Mitt jobb är att stötta och driva den pedagogiska IT utvecklingen i kommunen (självklart inte ensam, jag har kompetenta och duktiga kollegor vilket jag är otroligt tacksam för). Från och till känns det som att jag inte hinner med i utvecklingen, i bland flyter allt på –  Och i bland funderar jag på vad jag egentligen håller på med. Men, mestadels brukar jag känna en enorm tillfredställelse och glädje att få uppleva allt nytt och spännande samt att få vara med på den otroliga häftiga resan som vi gör i vår kommun… Vi är absolut inte en 1:1 kommun fullt ut än, men vi jobbar på det. Inte heller har alla kommit igenom och gjort sig klar med ”app- och- teknik-träsket”, men, många är på väg över i nästa stadie där IKT ut i från pedagogik och metodik är det centrala… Det ger en känsla av glädje och förväntan på framtiden och vad den bär med sig.

Men, även om jag tycker mig skönja en viss förändrad syn i hur vi diskuterar kring IT i undervisningen, så är det ändå viktigt att fortsätta diskussionerna och analysera hur vi använder oss av det i våra verksamheter, för att fortsätta den förändringsprocess vi har påbörjat. Vi behöver bli mer konkreta i beskrivningar av VAD vi använder och HUR vi använder IT och utgå i från VARFÖR för att bli mer medvetna i det vi gör. Morten Søby, avdelningsdirektör på norska Senter for IKT i utdanningen, konstaterade i
en artikel i tidskriften Journal of Digital Literacy, att det viktigaste utvecklingsarbetet ligger i att lyfta fram det eleverna behöver lära sig, förstå vad som krävs för att motivera dem att lära sig och utvecklas, samt hur undervisningen bör bedrivas. SMIL, Sammenhengen mellom IKT-bruk og läringsutbytte (Norskt forskningsprojekt, presenterades i maj. Läs mer här), lyfte fram i sin rapport att datortäthet och användningstid per vecka tillsammans med lärarens kompetens, ledning av klassen och hur de digitala möjligheterna används är indikatorer för fördjupat lärande. Det krävs struktur, tydliga mål och lärarledda lektioner…

Jag tror att om lärare får möjlighet att fortbilda sig skapar det en trygghet som bidrar till att våga ta in IKT i sin undervisning. När man lär sig hantera verktygen ser man också vilka användnings områden och potential som finns – man vågar ”gå utanför boxen”. Det viktigaste är ändå att förstå att det inte är verktyget i sig som är avgörande, utan det eleven faktisk ska lära sig – verktyget ska vara ett stöd i den processen… Om lärare får fortbildning bidrar det till att de blir trygga i sin ledarroll och kan låta IT bli en naturlig del i undervisningen där förmågor och mål är det centrala, styrt ut i från pedagogik och metodik…

Som sagt, det händer mycket i kommunen och – Det ger en känsla av glädje och förväntan på framtiden och vad den bär med sig!


NE – nu för de yngre barnen!

Nu kommer NE med en ny tjänst som riktar sig mot de yngre barnen. Tjänsten heter Junior och passar för barn i förskolan och årskurs F-3. Junior vill väcka och stimulera barnens nyfikenhet och upptäckarlust genom åldersanpassade artiklar, tv-program, bilder etc. När du exempelvis söker i ordlistan är träfflistan utformad så att det ska vara lätt att hitta i träffarna och texterna i artiklarna lätta att läsa och förstå.

Till Junior tillhör också NE´s nya appar som riktar sig till barn i förskoleåldern (från 3 år och uppåt) och till elever i årskurs F-3 i grundskolan.

Huddinge kommun har kommunlicens på NE och UR vilket också ger tillgång till Junior!

Läs mer om tjänsten här!

Och här kan du se vilka appar som ingår!


Tim Rylands

I morgon tisdag den 19 augusti har Huddinge kommuns pedagoger den stora äran och förmånen att få lyssna till Tim Rylands under några timmar. Första gången jag hörde om denna mannen var så sent som i januari i år då jag skulle välja ut föreläsningar som jag ville gå på under London och BETT. Det blev en upplevelse med inspiration och glädje och framför allt insikt i hur mycket det finns att använda i undervisningen! Han visade inte bara häftiga webb sidor och lär resurser, han visade hur man på ett enkelt sätt kan använda sig av tv-spel/datorspel.  Hans inställning är att IT handlar mer om kommunikation än teknik och att det ska vara roligt!

Tim kommer från Storbritannien och har jobbat som lågstadielärare i 25 år. Han är en mycket uppskattad föreläsare och 2005 vann han Becta ICT in Practice Award.  Här kan du läsa mer om honom: Tim Rylands blog.

Vi säger bara: Välkommen till oss Tim Rylands!!!


Forskning och utveckling i Huddinge kommun!

”Ifous – innovation, forskning och utveckling i skolan. Ifous är ett oberoende forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola samt stärker konkurrens- och innovationsförmågan i ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi gör det genom att stimulera, finansiera och nyttiggöra forsknings- och utvecklingsresultat inom svensk skolsektor”( http://ifous.se/about/ ).

I Huddinge pågår just nu två olika program i samarbete med ifous, där skolhuvudman, skolor, förskolor och forskare samarbetar.

Förskolan:
Forsknings- och utvecklingsprojektet Små barns lärande(våren 2013-2016) bedrivs i samverkan med tolv kommuner, Linnéuniversitetet och Ifous. Från varje kommun deltar minst två förskolor och i Huddinge är det förskolorna Glömsta och Linnéan. Syftet är att ta fram modeller för dokumentation och utvärdering av förskolans verksamhet, där barns lärande och förändrade kunnande utifrån läroplansmålen står i fokus. Annelie Glifberg sitter i styrgruppen tillsammans med representanter från de andra kommunerna samt med Lars Rejdnell som ordförande.

Läs mer om programmet här

Den 21 maj träffades deltagare från Borlänge, Huddinge, Kinda och  Tyresö i ett panelsamtal om ifous FoU-program där Margareta Kareliusson från förskoleområdet Flemmingsberg och Kästa deltog. Här kan du se och lyssna till panelsamtalet ”Mellan hägg och syren” :

 

Grundskolan:
FoU-programmet Digitalisering i skolan (våren 2014-december 2016) inriktas mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg.  Många frågeställningar kommer att behandlas under programmets gång, bland annat hur undervisning och bedömning kan utvecklas så att den nya läroplanen och kursplanernas krav på användning av digitala verktyg för att nå vissa lärandemål uppfylls.  Kommunerna som deltar i programmet är: Angered i Göteborg, Helsingborg, Huddinge, Olofström, Skellefteå, Tierp, Vellinge och Östersund. Skolorna som deltar från Huddinge är Vista och Vårby skolor.  Conny Steinmo sitter i styrgruppen tillsammans med representanter från de andra kommunera och med Edward Jensinger som ordförande.

Läs mer om programmet här


Inspiration från grundskolans NITIS möte: Ann Jakobsson Hultman

Onsdagen den 9 april hade grundskolans IT-inspiratörer sin tredje träff  i nätverket NITIS. Även denna gång fick vi ta del av inspiration från en av våra otroligt professionella pedagoger här i Huddinge; Ann Hultman Jakobsson som jobbar som IT-pedagog på Edboskolan.

Ann tog bland annat upp hur viktigt det är att låta det digitala vara en naturlig del i undervisningen och att inte segregera den. Eleverna ska vara delaktiga i sin egen process och gå från konsument till producent. Läraren måste koppla elevernas arbete till verkligheten så att det skapas ett värde i det de gör och att det blir meningsfullt. Det kan vara en så enkel sak som att skriva en text som ska ligga på bloggen. Plötsligt är den synlig för många och extra viktigt att den är läsbar.

Tusen tack Ann för att du ville dela med dig av dina tankar och din fina presentation!

Ann H J 2Ann H J


Svenska djur!

På grundskolans nätverksmöte för IT-inspiratörerna gick vi igenom det digitala läromedlet Svenska djur som vi under en period har möjlighet att prova på gratis här i Huddinge. Här följer en presentation för er som inte hade möjlighet att vara med på mötet i går. Om du undrar över något så hör av dig till Sylvia eller Michaela!

Hej alla pedagoger runt om i Huddinge kommun!

Ni har under en period i vinter tillfället att prova två digitala läromedel: svenska-djur.se samt världens-djur.se. Vissa av er känner kanske till dessa läromedel sedan innan och för många av er är det helt nytt.

Kom igång

För att enkelt komma igång att använda svenska-djur.se och världens-djur.se, kan du ringa förlaget för att få en telefonpresentation. På så vis får du snabbt en inblick i materialet och får se alla delar av det. Ni kan även visa demofilmen på en gemensam konferens så att alla lärare får en snabb introduktion till innehållet. Demofilm: http://svenska-djur.se/sv%C3%A5r/teman/V%C3%A4gledning/Demofilmer/.
svenska-djur.se och världens-djur.se

svenska-djur.se och världens-djur.se sparar planeringstid för dig som lärare samtidigt som undervisningen blir roligare för eleverna. Lärare och elever får hela tiden tillgång till ett uppdaterat läromedel som kan användas i hela grundskolan och inom flera ämnen.

Enkelt att använda – både enskilt, vid dator/iPad eller i helklass med interaktiv skrivtavla/projektor. Du som elev eller lärare loggar enkelt in både hemma och i skolan.

Provabonnemanget slutar automatiskt att fungera den 21 mars.

Er skolkod till http://svenska-djur.se samt http://varldens-djur.se är:23522743  OBS! Logga in med koden och skriv in den i rutan för skolkod. Det är bara under provperioden ni behöver logga in manuellt med en kod.

När elever och lärare är inloggade har de tillgång till ett omfattande material t.ex.

– Hundratals djurarter – Text, bilder, näringskedja, ljud- och videoklipp. Välj enkelt mellan de tre svårighetsnivåerna på faktatexterna.

– Teman – Artiklar med fördjupning inom allt från näringskedjor till genetik

– Undervisning – Förslag på aktiviteter, färdiga lektioner och uppgifter till eleverna

– WIKI – Här lägger eleverna in egna texter och kan enkelt använda sig av mediabiblioteket.

– Året runt – Berättar om vad som händer i naturen under olika månader

– Naturtyper – Beskriver naturtyperna och länkar till arter som lever där

– Djurriket – Beskriver djurgrupperna och visar systematiken

– Djurnycklar – Ett enkelt och effektivt verktyg för att artbestämma t.ex. fåglar

– Frågesporter – När du vill testa läsförståelsen efter att ha läst den lätta eller svåra texten.

– Läromedelsspel – Lär dig mer om grodans utveckling i ett pedagogisk spel

Logga in hemma

Både lärare och elever kan logga in hemma för att förbereda lektioner eller göra läxor. För att komma åt svenska-djur.se hemma behöver ni vid ett tillfälle skapa ett personligt konto. Så här gör ni:

http://svenska-djur.se/sv%C3%A5r/teman/V%C3%A4gledning/Demofilmer/Personligt%20konto/


Första IT-nätverket!

Äntligen blev det av, vårt första möte med grundskolans och specialpedagogernas IT-inspiratörer! Det har varit många önskemål om just ett nätverk att kunna träffas i för att få inspiration, dela med sig och att diskutera kring pedagogiska IT-frågor.

Det blev många intressanta diskussioner och det märktes att det fanns ett stort behov av att få prata. Även frågor dök upp som vi tar med oss tillbaka till BUF.

Det vi kan konstatera är att det ser väldigt olika ut i kommunen när det gäller tillgång till digitala verktyg och digital kompetens på skolorna. Vår förhoppning är att nätverket kommer att öppna upp för transparens och vara ett forum där vi delger goda exempel och stöttar varandra. Ni som IT-inspiratörer blir kanalen vidare till er skola och kollegor, men också från skolan tillbaka till oss.
Minnesanteckningar ligger nu under sidan NITIS*-Grundskolan (tack Annie).

Vi ser redan fram emot nästa träff; inbjudan kommer!

* Nätverket för IT-inspiratörer


Från spökberättelser till skribenter på Sjötorpsskolan 28/8 -13

Sjötorpsskolan i Skogås satsar man mycket på läs- och skrivutveckling, och  just nu är arbetas det flitigt med lärplattorna och projektet ”Att skriva sig till läsning” (ASL). Vi besökte skolan en förmiddag i september och träffade rektor Anna Morberg och pedagogen Ann Lundgren. Ann är en av pedagogerna som varit med om att starta upp ”Att skriva sig till läsning” hösten 2012 med ett mycket positivt resultat.

När barnen på Sjötorpsskolan bekantar sig med iPadsen, eller ”lärplattorna”, skriver de först ”spökberättelser”. Spökberättelser är när barnen ”låtsasskriver”, helt enkelt som en positiv, lekfull ingång till både lärplattan och skrivandet i sig. En av fördelarna att skriva med hjälp av datorn eller lärplattan är att alla barn känner att de kan skriva . Ingen behöver brottas med en blyertspenna och papper vilket banar väg för en mer likvärdig skola från början och för många blir detta en mycket positiv start i att lära sig att skriva och läsa. Ett lyft för självförtroendet. Forskaren Åke Grönlund vid Örebros Universitet presenterar i en artikel i Computers & Education hur metoden ASL både hjälper barnen att lära sig läsa snabbare, men framför allt att texterna får en bättre struktur och ett mer kvalitativt innehåll och ett mer genomarbetat språk.

Rektor Anna Morberg berättar att de tre pedagoger som startade upp projektet ”Att skriva sig till läsning” var överens om att de aldrig tidigare haft en klass där det har varit en sådan positiv utveckling när det gällde att skriva och läsa. ”Det var det vi spann vidare på, jättekul”, lägger hon till och berättar att årets ettor kommer också att få lärplattor och haka på de positiva resultaten man sett på skolan. Det här är absolut något som vi ville bygga vidare på, och årets ettor kommer att börja och tvåorna fortsätter, säger Anna.

De berättar också att det är viktigt att barnen får träna på finmotoriken på olika sätt, t ex genom ”skrivdans” där barnen får öva pennfattningen genom att följa olika mönster på pappret. Vi tipsade dem om att det faktiskt finns ”iPad-pennor” som man kan använda i olika appar för att träna på motoriken även på paddan.

Enligt Anna är det otroligt viktigt att ha en väl fungerande teknik och infrastruktur från början, så att pedagogerna kan koncentrera sig på eleverna och lärandet, men en av bitarna som inte riktigt fungerade som det skulle från början var just tekniken.Tekniken strulade en del och det var frustrerande. Ann instämmer och berättar att det var problematiskt med utskrifterna i början, och för eleverna är det viktigt att få ut det de har skrivit snabbt på papper.

Anna poängterar också att det är viktigt att pedagogerna får kompetensutveckling för att se möjligheten och bredden i att använda paddan som ett verktyg, och inte bara fokusera på apparna: Att pedagogerna får utbildning i metodiken; hur man arbetar med verktyget på olika sätt, så att det inte blir som en skrivmaskin. Hon påpekar att för att få det här att fungera är det många olika delar som måste samverka: ”Man måste vara intresserad, brinna och vara nyfiken som pedagog. Det är ett annorlunda arbetssätt… Skolledningen måste ge tiden och möjligheten till samarbete, inköp, och kompetensutbildning”.

Både Ann och Anna ser paddorna som något mycket positivt och de ser utvecklingsmöjligheter med verktyget som redan har börjat användas i andra ämnen, så som matte och engelska. Eleverna är själva duktiga på att upptäcka nya användningsområden och från föräldrarnas håll är man nyfiken och positiv, berättar de. Det ska bli också bli pännande att utvärdera hur arbetet med lärplattorna har påverkat ordförrådet, säger Ann.

Ett stort tack till Anna Morberg och Ann Lundgren för att ni delade med er av era erfarenheter!

Sylvia Svenungsson och Michaela Sti, IT-pedagoger, Huddinge kommun