Sigtunaboxen = BFL + IKT + språk

Besök i Sigtuna 140304

Fredagen den 4 april åkte vi till Sigtuna för att ta del av hur de jobbar och utbildar enligt ”Sigtunaboxen” som är en av Barn-och ungdomsförvaltningens stora satsningar för att utveckla de kommunala grundskolorna i Sigtuna kommun. Lärare fortbildar sig i metoder för att höja kvaliteten på undervisningen med mål att eleverna ska få högre betyg.
Sigtunaboxen innehåller tre viktiga delar; bedömning för lärande (BFL), informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt språkutvecklande arbetssätt. Fokus ligger på att utveckla pedagogernas kompetens, som i nästa steg hjälper eleverna att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling och lärandeprocess. Varje skola utser en eller fler pedagoger som utbildas till samtalsledare och som sedan träffar sina kollegor i samtalsgrupper (kollegialt lärande).
Lars Sundberg och Pi Högdahl är projektledare för ”Sigtunaboxen”.
Sigtunaboxen

Läs mer om Sigtunas satsning här!

Vi startade dagen med Lars Sundberg och IKT. Lärarna visade och delade med sig av det eleverna jobbar med i sina klasser. Det var många bra tips och idéer som delades. För att synliggöra elevernas kunskapsutveckling används matriser där elev och lärare tillsammans fyller i mål i olika nivåer. Denna matris används sedan när eleven ska självskatta sig: ” Vad behöver jag göra för att nå nästa nivå”?

Exempel på vad som visades:
– En lärare visade hur ett arbete med noveller kan se ut: Eleven skriver sin novell som en kompis därefter läser och ger återkoppling på hur den kan vidareutvecklas. Eleven jobbar med novellen tills hen är nöjd med den. Sista delen i arbetet med novellen är att skapa en film i Photo Story med bilder och inläst text. (Eleverna vet inte vems novell de jobbar med). När filmen är klar ger regissören respons på texten, och författaren på filmen.

Animoto som presentationsverktyg: Gör kortare filmer med text (40 tecken)och musik till. Presentationen kan bäddas in på blogg.

Educration: Mycket bra verktyg att använda för specialpedagoger där du kan spela in genomgången du gör med eleven och skicka till undervisande läraren.

– Straw Poll: www.strawpoll.me : Rösta i klassen snabbt – bädda in på blogg

– Låsa iPaden i en app: Inställningar-allmänt-hjälpmedel-guidad åtkomst på. Gå till appen du vill låsa: tryck 3 gånger på hemknappen-markera det du vill ska låsas–ställ in kod.

2:a delen av dagen låg fokus på BFL och kollega handledning och som leddes av Pi Högdahl. Det var uppdelat i två delar, dels en allmän genomgång och diskussions del och dels en övningsdel. Pi tog upp vikten av att finnas till för varandra, dela med; att vara ett aktivt stöd för sina kollegor. Hon tog också upp vikten av att koppla ihop kollega handledning med BFL för att skapa ett djup. Ett tips vi fick är att läsa boken Lärarens guldstunder av Steinberger, där du även får med ett mycket användbart observations-schema.
Den andra delen var en övningsdel som utgick från en träningsplan som lärarna fyllt i. En lärare valdes till observatör och de andra berättade utifrån sina planer:
1. Vilken teknik som provats
2. Förväntad effekt
3. Vad jag har lärt mig, tänkt på, funderat över, märkt
4. En mycket kort beskrivning av genomförandet

Vi måste skapa tydlighet i lärandet…!

En mycket intressant dag med spännande möten och nya tankar. Vi vill båda tacka Lars Sundberg för att vi fick möjligheten att vara med och ta del av allt detta. Vi tackar även Pi för att vi fick vara med på hennes pass!
/Michaela och Sylvia


Entreprenörskap

Just nu pratas det otroligt mycket om att skolan måste förändra sitt sätt att undervisa för att våra barn ska kunna möta framtiden och dess behov. Vi är oroliga över att vi inte hänger med i resten av världens digitala utveckling och att våra elever inte utvecklar tillräckligt innovativt tänkande. En rädsla för att vårt land ska bli entreprenöriellt handikappat…

Som jag ser det har Sverige fantastiska pedagoger som gång på gång lyfter frågorna kring både metodik, pedagogik och framför allt innehåll i vad och hur våra elever ska lära sig i skolan. Även forskning lyfts fram och ställs i relation till åsikter och det jobbas både utifrån och in i verksamheterna och från verksamheterna och ut i samhälle och stora vida världen… Det är jag glad över; vi har en chans att förändra och ge förutsättningar för framtiden för våra barn och elever.

Men det finns barn som inte har samma förutsättningar som våra, som kanske aldrig kommer att få det. Barn som lever i länder där det knappt finns ström och absolut ingen tillgång till digitala verktyg. Men, det finns en vilja till förändring, precis som hos oss, skillnaden är bara att här är det barnen som förstår att de måste förändra. Att vara kreativ och innovativ skapar positiva förutsättningar för alla i byn. Med detta sagt vill jag lyfta fram vikten av entreprenörskap i skolan och främja inovativt tänkande – vare sig du bor i Sverige, Norden , eller Sierra Leone. För nuet och framtiden!

Titta på filmen, den gjorde mig både glad och hoppfull!