TeachMeet – Live sändning!

Följ TeachMeet live från Växthuset här! Sändningen startar klockan 16.00


Framtid…

Sitter här och funderar på framtiden, vilket egentligen är lite förkastligt. Ingen kan med säkerhet säga hur det blir eller är om några år. Likväl är det kittlande att leka med olika scenarier och tankar om hur det skulle kunna bli 🙂 En sak är ju helt säkert och det är att allt utvecklas och förändras i rasande fart… Det viktiga kanske är att fokusera på ”här och nu”…?

Mitt jobb är att stötta och driva den pedagogiska IT utvecklingen i kommunen (självklart inte ensam, jag har kompetenta och duktiga kollegor vilket jag är otroligt tacksam för). Från och till känns det som att jag inte hinner med i utvecklingen, i bland flyter allt på –  Och i bland funderar jag på vad jag egentligen håller på med. Men, mestadels brukar jag känna en enorm tillfredställelse och glädje att få uppleva allt nytt och spännande samt att få vara med på den otroliga häftiga resan som vi gör i vår kommun… Vi är absolut inte en 1:1 kommun fullt ut än, men vi jobbar på det. Inte heller har alla kommit igenom och gjort sig klar med ”app- och- teknik-träsket”, men, många är på väg över i nästa stadie där IKT ut i från pedagogik och metodik är det centrala… Det ger en känsla av glädje och förväntan på framtiden och vad den bär med sig.

Men, även om jag tycker mig skönja en viss förändrad syn i hur vi diskuterar kring IT i undervisningen, så är det ändå viktigt att fortsätta diskussionerna och analysera hur vi använder oss av det i våra verksamheter, för att fortsätta den förändringsprocess vi har påbörjat. Vi behöver bli mer konkreta i beskrivningar av VAD vi använder och HUR vi använder IT och utgå i från VARFÖR för att bli mer medvetna i det vi gör. Morten Søby, avdelningsdirektör på norska Senter for IKT i utdanningen, konstaterade i
en artikel i tidskriften Journal of Digital Literacy, att det viktigaste utvecklingsarbetet ligger i att lyfta fram det eleverna behöver lära sig, förstå vad som krävs för att motivera dem att lära sig och utvecklas, samt hur undervisningen bör bedrivas. SMIL, Sammenhengen mellom IKT-bruk og läringsutbytte (Norskt forskningsprojekt, presenterades i maj. Läs mer här), lyfte fram i sin rapport att datortäthet och användningstid per vecka tillsammans med lärarens kompetens, ledning av klassen och hur de digitala möjligheterna används är indikatorer för fördjupat lärande. Det krävs struktur, tydliga mål och lärarledda lektioner…

Jag tror att om lärare får möjlighet att fortbilda sig skapar det en trygghet som bidrar till att våga ta in IKT i sin undervisning. När man lär sig hantera verktygen ser man också vilka användnings områden och potential som finns – man vågar ”gå utanför boxen”. Det viktigaste är ändå att förstå att det inte är verktyget i sig som är avgörande, utan det eleven faktisk ska lära sig – verktyget ska vara ett stöd i den processen… Om lärare får fortbildning bidrar det till att de blir trygga i sin ledarroll och kan låta IT bli en naturlig del i undervisningen där förmågor och mål är det centrala, styrt ut i från pedagogik och metodik…

Som sagt, det händer mycket i kommunen och – Det ger en känsla av glädje och förväntan på framtiden och vad den bär med sig!


#MakerDays – 2 dagar med aktiva workshopdagar!

Tisdag den 3 och onsdag den 4:e mars var det Makerdays i Göteborg, två dagar med programmering och skapande med IT som material. Pedagoger från hela Sverige möttes för att jobba i workshops med Scratch, Makey Makey, 3D-printing, VAD, Arduino och dataslöjd! Arrangörer var Lin Education i samarbete med Lindholmen Science Park, Interactive Institute Swedish ICT och Chalmers. MakerDays är en mötesplats där makerkulturen (läs mer här) och lärandet möts.  Makerkulturen är en samtida kulturform som har bakgrund i den klassiska och digitala gör-det-själv-kulturen. Erfarna och mindre kunniga möts i workshops och konferenser för att dela med sig till varandra, men det är också ett forum för att samtala om lärandet i den digitala tid vi lever och är på väg in i. Som ett komplement till de olika workshops som hölls under de två dagarna hölls det även ett akademiskt spår organiserat av  Chalmers och forskargruppen Interaktionsdesign och Barn . Det fungerade som ett informellt forum med möjlighet att diskutera och presentera olika erfarenheter, metoder och modeller mm. De berättade om deras projekt Makerspace i skolan med Vinnova som startade hösten 2014 i syfte att skapa broar mellan den fysiska och digitala världen genom att forska, testa och utvärdera koncept, digital kompetens och lärande i fysiska och virituella uppbyggda miljöer. De är nu i en fas där de vill utveckla projektet och söker nya skolhuvudmän, företag och andra intresserade. Du kan läsa mer om deras projekt och ansöka om du är intresserad här. Makerspace

Workshops och seminarier:

Design för lärande: Ett sätt eller metod att försöka förstå hur skapandeprocessen går till! Hur skapar man kreativa processer? Hur får man elever att behålla sin motivation? På bilderna ses Carl Heath som är forskare och designer vid Interactive Institute Swedish ICT och var en av de som höll i Makerdays.

Här hittar du presentationen från föreläsningen! Programmering med Scratch Vi fick prova på grunderna till programspråket Scratch som är ett webbaserat program. Det passar både för yngre och äldre elever och kan integreras tillsammans med andra ämnen. Programmering i skolan som ämne som har diskuterats livligt den sista tiden. I England, Estland och Finland är detta redan på gång. Peter Parnes, professor inom området Distribuerade datorsystem och forskare runt IT i skolan höll föredrag där han utryckte att: ”Datorer har blivit en central roll i allt vi gör, finns överallt omkring oss och förekommer i alla yrkeskategorier. Det betyder inte att alla ska bli programmerare men få en förståelse för hur datorer fungerar och hur de ska användas effektivt”. ..

Vi kopplar i hop vår egen dator (skärm, mus, tangentbord mm): Skärmen kopplas i hop med Rasperry Pi som har ett litet chips med Scratch

Vi kopplar i hop vår egen dator (skärm, mus, tangentbord mm): Skärmen kopplas i hop med Rasperry Pi som har ett litet chips med Scratch

2 Här hittar du Scratch om du vill prova på! Här hittar du presentationen från workshopen! MakeyMakey och Littlebits Vi fick bygga vår egen spelkontroll och spela piano med egentillverkade tangenter! Tillsammans med MakeyMakey kunde vi både styra spelet och spela enkla melodier 🙂 Med detta enkla verktyg som är ett kretskort, lär man sig lätt vad som leder ström och vad ”jord” är, samt att tillverka nytt av gammalt. Här möts det digitala och det analoga i lek som lär… Med enkla medel som trolldeg, blyertspenna, folie etc kan du bygga dina egna saker som får liv genom att koppla på krokodilklämmor mellan din uppfinning och MakeyMakey´n och vidare in i datorn via USB-sladd!

Här hittar du presentationen från workshopen!   Akademiskt spår- Föreläsningar Här hittar du filmer på alla som föreläste: Eva Eriksson, Chalmers Tekniska Högskola Tobias Antonsson, maker och drönarbyggare från Bitcraze Rolf Ekman – The Makerbrain Peter Parnes – Skapande och skaparkultur som drivkraft för kreativt lärande i skolan 3D-Printing Du designar dina produkter i ett program som heter tinkercad.com som sedan skickar bilden till skrivaren. Än så länge är skrivare relativt dyra om man vill ha något som håller, men plasten som används är billigare nu än förut. Det satsas mycket på nedbrytningsbar plast som kan användas igen. 1Här hittar du presentationen från workshopen!

ARDUINO – Programmering med hårdvara (Arduino 1.6.0) Arduino är en liten dator utan skärm. På de svarta pinnarna kan du koppla in komponenter i som utför saker som du har programmerat in i din dator. Detta kändes svårt och passar för högstadiet eller gymnasiet.

Interactive Institute Göteborg Studio
Självklart var det mingel och tid för nätverka också, med tillhörande underhållning:  Mingel med Slackmanband
Två intensiva dagar till ända, men så lärorika!