#SETT2014

Utsäljeskolans duktiga elever visar hur Liber Espresso fungerar på SETT-mässan!

20140507-120055.jpg


Zcooly gratis i dag!

Passa på! I dag är bZcoolys appar gratis att ladda ner! Det finns fler att välja på.

20140507-110540.jpg


SETT!

SETT

Då var det äntligen dags för den årliga SETT-mässan! SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation” och är Skandinaviens största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. Detta är det tredje året  rad som det anordnas och i år är det otroligt många bra och intressanta föreläsare! Bland andra att finna har vi Camilla Askebäck Diaz, Micke Gunnarsson, Joackim Thornström, Katarina Lykken Rüter, Patricia Diaz m fl, m fl! Tyvärr åker vi år utan konferens biljett; de tog slut fort. Det är tråkigt, men det blir att gå runt i montrarna och knyta nya kontakter och hälsa på gamla känningar. Och självklart att känna av vad som händer i skolans värld!

Vem är då mässan för? Om du är lärare, skolledare, förskollärare, pedagog eller jobbar med förvaltningsfrågor så är det här den perfekta mötes- och inspirationsplatsen för dig. SETT2014 riktar sig även till dig som är nyfiken på att knyta nya spännande kontakter i SETT2014´s utställardel och där möta leverantörer av digitala verktyg och moderna fysiska lärmiljöer.

Ses vi där?!!!

Läs mer om mässan här!

 

registrering SETT

 


Inläsningstjänst

Nu har inläsningstjänst släppt en video som visar hur deras app fungerar!


Inspiration från grundskolans NITIS möte: Ann Jakobsson Hultman

Onsdagen den 9 april hade grundskolans IT-inspiratörer sin tredje träff  i nätverket NITIS. Även denna gång fick vi ta del av inspiration från en av våra otroligt professionella pedagoger här i Huddinge; Ann Hultman Jakobsson som jobbar som IT-pedagog på Edboskolan.

Ann tog bland annat upp hur viktigt det är att låta det digitala vara en naturlig del i undervisningen och att inte segregera den. Eleverna ska vara delaktiga i sin egen process och gå från konsument till producent. Läraren måste koppla elevernas arbete till verkligheten så att det skapas ett värde i det de gör och att det blir meningsfullt. Det kan vara en så enkel sak som att skriva en text som ska ligga på bloggen. Plötsligt är den synlig för många och extra viktigt att den är läsbar.

Tusen tack Ann för att du ville dela med dig av dina tankar och din fina presentation!

Ann H J 2Ann H J


Behöver ni en genomgång av Inläsningstjänst på skolan?

Huddinge kommun har avtal med Inläsningstjänst vilket innebär att alla elever i grundskolan och gymnasiet har tillgång till inlästa läromedel. Varje skola har också möjlighet att boka in en workshop med en utbildare från Inläsningstjänst som går igenom hur man använder tjänsten och hur man administrerar elevkonton. Vad är ett ”inläst läromedel”? Beskrivningen från Inläsningstjänst lyder så här:

Vad är inlästa läromedel?

Ett inläst läromedel är en inläst version av en lärobok. Texten är inläst i normal hastighet och den inlästa texten överensstämmer exakt med texten i läroboken. Det är ett hjälpmedel för elever som har bekymmer med lästräningen och som behöver få kunskapsinhämtning parallellt med lästräning. Inlästa läromedel är alltså tänkt som en alternativ kunskapskälla så att eleven ska slippa att komma efter i undervisningen. Avsikten är inte att eleverna ska använda den inlästa versionen som lästräningsmaterial.inlasningstjanst

Om ni har frågor om Inläsningstjänst eller vill boka en workshop, kontakta

Jonathan Hultén på Tel: +46 (0)8-556 115 50 eller skicka e-post till kundtjanst@inlasningstjanst.se.

Ni är givetvis också välkomna att höra av er till oss IT-pedagoger: sylvia.svenungsson@huddinge.se eller michaela.sti@huddinge.se, telefon Sylvia 08 – 535 361 03, Michaela 08 – 535 361 02.

 

Här är en länk till VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR om inlästa läromedel!


Kollegahandledning lyfter pedagogerna och resultaten i Sollentuna kommun

Åter visar siffrorna på fortsatta framgångar för Sollentunas elever. I år klättrar de från trettonde till tionde plats för sammanvägt kunskapsresultat.

Ovanstående citat kommer från ett pressmeddelande på Sollentuna kommuns hemsida från den 8 april, och bygger på de Öppna jämförelser från SKL som jämför resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal. Den mycket intressanta frågan är om resultatet är en spegling av satsningarna på bl a matematik, nära samarbete mellan föräldrar och skola, samt kollegahandledning?

Enligt Daniel Broman, förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret, har satsningen på den digitala tekniken inneburit en mer kreativ och varierad undervisning  som inneburit större möjlighet för eleven att, utifrån sina egna förutsättningarna, nå bättre resultat. Vidare berättar Broman också om arbetet med det kollegiala lärandet:

Vi arbetar mycket utifrån tanken på ett kollegialt lärande, dvs pedagogerna delar sin kunskap och sina erfarenheter med varandra. Det gör vi dels genom att pedagogerna träffas och föreläser för varandra, och dels genom ett kontinuerligt utbyte via olika digitala medier. Det inspirerar våra lärare och kommer eleverna tillgodo.

Läs hela pressmeddelandet här.

Studiebesök på Häggviksskolan

Vi besökte Häggviksskolan i Sollentuna kommun för att ta del av deras arbete med kollegahandledning, ett arbete som pågått under flera års tid i kommunen. Vi togs emot av biträdande rektor Mattias Ringqvist och kollegahandledare tillika pedagogen Kristina Thunberg. Det var mycket intressant att både få höra om arbetet med kollegahandledningen samt att få vara med på Kristinas lektion, där IT är ett naturligt inslag i undervisningen: Eleverna arbetade med var sin bärbar PC, och grupparbete, genomgång och diskussioner integrerades med delade dokument, filmer, mentimeter omröstningar m.m. Att Kristina arbetat som kollegahandledare under flera års tid märks tydligt både på hur skickligt hon ställer olika typer av frågor till eleverna samt just på hur IT integreras i undervisningen. Vi fick också träffa Sara Penje, skolutvecklare, samt IKT-utvecklarna Lars Glimbert och Andreas Cassne, som berättade om satsningarna i kommunen, och vi hade möjlighet att ställa många frågor till dem. Vi blev mycket väl bemötta, tack Häggviksskolan och Sollentuna kommun!

Se gärna följande film om kollegahandledning på Häggviksskolan:

 


E-strategi i utbildningen 2013-2016


Sigtunaboxen = BFL + IKT + språk

Besök i Sigtuna 140304

Fredagen den 4 april åkte vi till Sigtuna för att ta del av hur de jobbar och utbildar enligt ”Sigtunaboxen” som är en av Barn-och ungdomsförvaltningens stora satsningar för att utveckla de kommunala grundskolorna i Sigtuna kommun. Lärare fortbildar sig i metoder för att höja kvaliteten på undervisningen med mål att eleverna ska få högre betyg.
Sigtunaboxen innehåller tre viktiga delar; bedömning för lärande (BFL), informations- och kommunikationsteknik (IKT) samt språkutvecklande arbetssätt. Fokus ligger på att utveckla pedagogernas kompetens, som i nästa steg hjälper eleverna att träna upp sin förmåga i att se sin egen kunskapsutveckling och lärandeprocess. Varje skola utser en eller fler pedagoger som utbildas till samtalsledare och som sedan träffar sina kollegor i samtalsgrupper (kollegialt lärande).
Lars Sundberg och Pi Högdahl är projektledare för ”Sigtunaboxen”.
Sigtunaboxen

Läs mer om Sigtunas satsning här!

Vi startade dagen med Lars Sundberg och IKT. Lärarna visade och delade med sig av det eleverna jobbar med i sina klasser. Det var många bra tips och idéer som delades. För att synliggöra elevernas kunskapsutveckling används matriser där elev och lärare tillsammans fyller i mål i olika nivåer. Denna matris används sedan när eleven ska självskatta sig: ” Vad behöver jag göra för att nå nästa nivå”?

Exempel på vad som visades:
– En lärare visade hur ett arbete med noveller kan se ut: Eleven skriver sin novell som en kompis därefter läser och ger återkoppling på hur den kan vidareutvecklas. Eleven jobbar med novellen tills hen är nöjd med den. Sista delen i arbetet med novellen är att skapa en film i Photo Story med bilder och inläst text. (Eleverna vet inte vems novell de jobbar med). När filmen är klar ger regissören respons på texten, och författaren på filmen.

Animoto som presentationsverktyg: Gör kortare filmer med text (40 tecken)och musik till. Presentationen kan bäddas in på blogg.

Educration: Mycket bra verktyg att använda för specialpedagoger där du kan spela in genomgången du gör med eleven och skicka till undervisande läraren.

– Straw Poll: www.strawpoll.me : Rösta i klassen snabbt – bädda in på blogg

– Låsa iPaden i en app: Inställningar-allmänt-hjälpmedel-guidad åtkomst på. Gå till appen du vill låsa: tryck 3 gånger på hemknappen-markera det du vill ska låsas–ställ in kod.

2:a delen av dagen låg fokus på BFL och kollega handledning och som leddes av Pi Högdahl. Det var uppdelat i två delar, dels en allmän genomgång och diskussions del och dels en övningsdel. Pi tog upp vikten av att finnas till för varandra, dela med; att vara ett aktivt stöd för sina kollegor. Hon tog också upp vikten av att koppla ihop kollega handledning med BFL för att skapa ett djup. Ett tips vi fick är att läsa boken Lärarens guldstunder av Steinberger, där du även får med ett mycket användbart observations-schema.
Den andra delen var en övningsdel som utgick från en träningsplan som lärarna fyllt i. En lärare valdes till observatör och de andra berättade utifrån sina planer:
1. Vilken teknik som provats
2. Förväntad effekt
3. Vad jag har lärt mig, tänkt på, funderat över, märkt
4. En mycket kort beskrivning av genomförandet

Vi måste skapa tydlighet i lärandet…!

En mycket intressant dag med spännande möten och nya tankar. Vi vill båda tacka Lars Sundberg för att vi fick möjligheten att vara med och ta del av allt detta. Vi tackar även Pi för att vi fick vara med på hennes pass!
/Michaela och Sylvia


Besök på Rosenhillskolan!

Torsdagen den 20 mars fick jag vara med i Rosenhillskolans tal- och språkförskoleklass där elever med försenad eller avvikande språkutveckling kan gå i ett eller flera år. Målet är att eleven ska börja på eller återvända till sin hemskola när den är mogen för det.
Skoldagen är tydligt strukturerad där språket står i fokus där tydlig kommunikation, bilder, kroppsspråk och skrivet språk förstärker.

Det var mycket lärorikt att få se hur pedagogerna arbetade med barnen och hur väl genomtänkt varje steg var. Dagen började med morgonsamling och genomgång av dagens schema vilket var mycket tydligt med bilder och satt väl synligt på white-boarden. Dagens innehåll var begrepps-träning, ”Relation play”(samarbete två och två), rörelse/id och sagoskrivning. (Se bilder).Tal o språk besök 1
Tal och språk 2