Färdigt innehållsrikt temapaket om Källkritik hos NE.se!

Ett av många temapaket som NE.se erbjuder är paketet om Källkritik, som är framtaget enligt Lgr11 och GY2011. Materialet är anpassat från åk 4 upp till gymnasiet.

Så här beskriver NE.se själv temapaketen:

NE:s temapaket är färdigt undervisnings-material enligt Lgr11 och GY2011. Det innebär att varje övning relaterar till ett visst syfte och centralt innehåll i läroplanerna.

Ett temapaket innehåller ett antal övningar och en lärarhandledning. Det kan också innehålla animationer, reportage med mera och produceras av oss på NE i samarbete med erfarna lärare. Allt material i ett visst temapaket är framtaget för att inspirera till kul och givande inlärning. Vi ställer samma höga krav på korrekthet vad gäller fakta och språk i temapaket som för t.ex. encyklopedin.temapaketKallkritik

http://www.ne.se/temapaket/källkritik/ovning/faktafragor-om-kallkritik, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-28.

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*