Kollegahandledning lyfter pedagogerna och resultaten i Sollentuna kommun

Åter visar siffrorna på fortsatta framgångar för Sollentunas elever. I år klättrar de från trettonde till tionde plats för sammanvägt kunskapsresultat.

Ovanstående citat kommer från ett pressmeddelande på Sollentuna kommuns hemsida från den 8 april, och bygger på de Öppna jämförelser från SKL som jämför resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal. Den mycket intressanta frågan är om resultatet är en spegling av satsningarna på bl a matematik, nära samarbete mellan föräldrar och skola, samt kollegahandledning?

Enligt Daniel Broman, förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret, har satsningen på den digitala tekniken inneburit en mer kreativ och varierad undervisning  som inneburit större möjlighet för eleven att, utifrån sina egna förutsättningarna, nå bättre resultat. Vidare berättar Broman också om arbetet med det kollegiala lärandet:

Vi arbetar mycket utifrån tanken på ett kollegialt lärande, dvs pedagogerna delar sin kunskap och sina erfarenheter med varandra. Det gör vi dels genom att pedagogerna träffas och föreläser för varandra, och dels genom ett kontinuerligt utbyte via olika digitala medier. Det inspirerar våra lärare och kommer eleverna tillgodo.

Läs hela pressmeddelandet här.

Studiebesök på Häggviksskolan

Vi besökte Häggviksskolan i Sollentuna kommun för att ta del av deras arbete med kollegahandledning, ett arbete som pågått under flera års tid i kommunen. Vi togs emot av biträdande rektor Mattias Ringqvist och kollegahandledare tillika pedagogen Kristina Thunberg. Det var mycket intressant att både få höra om arbetet med kollegahandledningen samt att få vara med på Kristinas lektion, där IT är ett naturligt inslag i undervisningen: Eleverna arbetade med var sin bärbar PC, och grupparbete, genomgång och diskussioner integrerades med delade dokument, filmer, mentimeter omröstningar m.m. Att Kristina arbetat som kollegahandledare under flera års tid märks tydligt både på hur skickligt hon ställer olika typer av frågor till eleverna samt just på hur IT integreras i undervisningen. Vi fick också träffa Sara Penje, skolutvecklare, samt IKT-utvecklarna Lars Glimbert och Andreas Cassne, som berättade om satsningarna i kommunen, och vi hade möjlighet att ställa många frågor till dem. Vi blev mycket väl bemötta, tack Häggviksskolan och Sollentuna kommun!

Se gärna följande film om kollegahandledning på Häggviksskolan:

 

Kommentera

E-postadress publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*
*
*